Zarządzenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021

Zarządzenie nr 4/2021 ws. funkcjonowania szkoły w okresie od 18  stycznia 2021 r

Zarządzenie nr 21a/2020 ws. wprowadzenie aneksu nr 2 do zarządzenia nr 21/2020

Zarządzenie nr 21/2020 ws. organizacji realizacji zadań oświatowych SP2 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Zarządzenie nr 17/2020 ws. wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa

Zarządzenie nr 16/2020 ws. regulaminu szkoły i innych dokumentów regulujących pracę szkoły w okresie pandemii COVID-19