Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych – rok szkolny2019 – 2020

Wykaz zajęć pozalekcyjnych – rok szkolny 2018-2019 – II półrocze

Wykaz zajęć pozalekcyjnych – rok szkolny 2018 – 2019

Wykaz zajęć pozalekcyjnych – rok szkolny 2017-2018

Kółko plastyczne.

19.12.2017 grupa starsza i młodsza wykonała kartkę świąteczną.
 
12.12.2017 na zajęciach koła plastycznego dzieci składały i wycinały anioła.

Kółko plastyczne – wtorek grupa starsza 13..50 -14..25 grupa młodsza: 14..25 – 15..25 sala nr 7 prowadząca Agnieszka Szonowska
5 grudnia 2017 grupa starsza i młodsza na zajęciach pozalekcyjnych z plastyki wykonała z papieru przepiękne śnieżynki.
Warsztaty matematyczne

Skierowane są do uczniów z klasy 7a i 7b. Odbywają się w każdy piątek
o godzinie 14.40 do 15.25 w sali 4 lub komputerowej (w zależności od potrzeb). Na zajęciach uczniowie mogą utrwalić lub rozszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu przerabianego na lekcjach materiału. Uczniowie pracują tradycyjnie rozwiązując samodzielnie karty pracy lub wspólnie przy tablicy, a także z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i komputerów, korzystając z różnych serwisów edukacyjnych (m.in. Matzoo, Kahoot, Quizizz).
Zajęcia pozalekcyjne lekcji Religi Ewangelickiej:

zajęcia biblijne podczas, których uczniowie przygotowywani sa do  Konkurów biblijnych takich jak : Międzynarodowy Konkurs Wiedzy Biblijnej Jonasz oraz Ogólnopolski Konkurs Wiedzy biblijnej Sola Scriptura. Tegoroczna tematyka Konkursów obejmuje Księgi Starego Testamentu: Księga Jonasza, Estery, Rut oraz Daniela.

Środa godz 13.45 – 15.00 , sala nr 22

Zajęcia prowadzone są przez diakon Urszulę Śliwka.

Urszula Śliwka