Wychowanie do życia w rodzinie

 Zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”.

Pracujemy w oparciu o program autorstwa Teresy Król „Wędrując ku dorosłości” wydawnictwa Rubikon.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji (link poniżej), która przybliży Państwu zagadnienia omawiane z dziećmi na lekcjach wychowania do życia w rodzinie do końca szkoły podstawowej.

https://www.wdz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/prezentacja-szkola-podstawowa-rubikon-2021.pdf