Przedmiotowe Systemy Oceniania

 

Przedmiotowy System Ocenianie w kl. 1-3

Przedmiotowy system oceniania z biologii i chemii

Przedmiotowy system oceniania z przyrody i geografii

Przedmiotowy System Oceniania z historii kl. 4- 8

Przedmiotowy System Oceniania z  fizyki klasa 7-8

Przedmiotowy System Oceniania z j. polskiego kl. 4 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego kl.1

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego kl.2

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego kl.3

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego. kl.4-8

Przedmiotowy System Oceniania z  języka francuskiego kl. 7 – 8

Przedmiotowy System Oceniania  z  języka niemieckiego kl. 6 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z WF kl. 4 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki kl. 4 – 8

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasy 4 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z religii ewangelickiej kl.1 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z religii katolickiej w szkole podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z  plastyki kl. 4-7

Przedmiotowy  System Oceniania z techniki kl. 4-6

Przedmiotowy System Oceniania zajęcia techniczne  kl. 6

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki kl.4-7

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa kl. 8