Przedmiotowe Systemy Oceniania

Przedmiotowy System Ocenianie w kl. 1-3

Przedmiotowy system Oceniania z biologii kl.5 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z  chemia kl. 5 – 8

Przedmiotowy system oceniania z przyrody i geografii

Przedmiotowy System Oceniania z historii kl. 4- 8

Przedmiotowy System Oceniania z  fizyki klasa 7-8

Przedmiotowy System Oceniania z j. polskiego kl. 4 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego kl.1-3

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego. kl.4-8

Przedmiotowy System Oceniania  z  języka niemieckiego kl. 7 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z WF kl. 4 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki kl. 4 – 8

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasy 4 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z religii ewangelickiej kl.1 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z religii katolickiej kl.1 – 8

Przedmiotowy System Oceniania z  plastyki kl. 4-7

Przedmiotowy  System Oceniania z techniki kl. 4-6

Przedmiotowy  System Oceniania z techniki kl. 4-6 n.zdalne

Przedmiotowy System Oceniania z muzyki.

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa kl. 8

Przedmiotowy System Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa kl. 8 n.zdalne