Świetlica

Nasza świetlica jest dostępna dla wszystkich uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 6.30 do 16.30 zapraszamy!

Drodzy Państwo!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z istotnymi informacjami o naszej świetlicy.
Głównym celem naszego działania jest zapewnienie dzieciom opieki i bezpieczeństwa przed i po zajęciach lekcyjnych, stworzenie im odpowiednich warunków do nauki i rozwoju, pogłębienie , rozszerzenie i utrwalenie wiadomości nabytych w czasie lekcji, kształtowanie postaw prospołecznych, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Naszym  priorytetem jest zapewnienie dzieciom przebywającym na świetlicy bezpieczeństwa. W tym celu stale wprowadzamy zmiany w naszym funkcjonowaniu, aby dostosowywać się do wymogów bezpieczeństwa. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe, stale przebywają pod opieką nauczyciela. Pierwszoklasiści prowadzeni są na lekcje oraz odprowadzani na świetlicę po skończonych lekcjach. W czasie, gdy przebywamy na podwórku, dzieci same nie mogą się oddalać i np. wchodzić do budynku szkoły. Ponadto, aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo w drzwiach prowadzących do sal świetlicowych zamontowano zamek jednostronny – dzięki temu nikt nie może przebywać na korytarzu obok świetlicy, gdy nie ma tam nauczyciela.
Dla dzieci zapisanych na zajęcia świetlicy dostępne są 4 sale: sala małej świetlicy, sala „Radosnej Szkoły”, sala lekcyjna 23 (odrabiamy w niej lekcje) oraz sala do relaksacji z dywanem i basenem kulkowym. Ponadto możemy korzystać z dywanu interaktywnego!!
Dzieci przebywające na świetlicy mają możliwość nie tylko pobytu w bezpiecznym i przyjaznym miejscu oraz odrobienia lekcji, ale także (a może przede wszystkim) mogą uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach organizowanych przez wychowawców. W tym celu corocznie opracowujemy Plan Pracy Świetlicy.

Rok szkolny 2018 / 2019

Rok szkolny 2018 / 2019

Światowy Dzień Uśmiechu.

 Alarm Smogowy w Ustroniu, czyli kontrolujemy jakość powietrza w mieście. Zawiesiliśmy „Płuca miasta”. Dodatkowo na portierni powieszono tablicę info o stanie powietrza na każdy dzień.

Warsztaty  „Witaj wiosno, żegnaj smogu„.

Zajęcia plastyczne 🙂

…lubimy odpocząć bawiąc się…

…jedne z naszych wielu zabaw…

lubimy grać w szachy…

….i bawić się w piasku…

…bez Pani Jadzi świetlica już nie będzie taka sama!!! Pani Jadzia po wielu przepracowanych latach zaczęła nowe życie – przeszła na emeryturę 🙂 Pani Jadziu jak najpiękniej dziękujemy za trud i poświęcenie. Za Pani pasję, którą Pani w nas rozwijała w zakresie plastycznym, teatralnym, czytelniczym, filmowym, gier planszowych i w wielu innych dziedzinach … Za każde życzliwe słowo zachęty, za każdy Pani uśmiech, za „oczy dookoła głowy”, za to, że dbała Pani o nas jak lwica o swoje potomstwo! Po stokroć dziękujemy!

Turniej „Piłkarzyków stołowych” cieszył się dużym powodzeniem – grudzień

Zajęcia plastyczne.

Budujemy hotel dla owadów

Zajęcia świetlicowe  na „Radosnej szkole”

Spotkanie z zawodowym szachistą

Biblioteka Miejska – rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Smog”

Nagroda Artura Machy za udział w konkursie „Smog”

Nagroda dla Mai Lebiedzik za udział w konkursie „Smog”

Nagroda dla Oliwii Ruszkowskiej za udział w konkursie „Smog”