Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Listy klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Wyprawka – klasy pierwsze- 2020r

klasa Ia.  Wychowawca –  Wiesława Herman.

klasa Ib.  Wychowawca – Grażyna Niemiec.

klasa Ic.  Wychowawca – Aleksandra Sikora.

ZAPISY DO SZKOŁY Muzycznej w Wiśle 2020-21

KWESTIONARIUSZ Szkoła Muzyczna 2020-2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych w SP 2 na rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 4-2020 w sprawie regulaminu rekrutacji do SP2

Zarządzenie nr 5-2020 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w SP2

Zarządzenie nr 6-2020 w sprawie ustalenia terminarza w postępowaniu rekrutacyjnym do SP2

Zarządzenie nr 12-2020 Burmistrza Miasta Ustroń w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym …

Rekrutacja – uchwała 323-2017 Rady Miasta Ustroń