Regulaminy

Regulamin wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin zajęć Szkolnego Koła Sportowego

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin biblioteki i czytelni.

Regulamin dziennika elektronicznego.

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych

Regulamin przyznawania uczniom stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Regulamin turystyki i wycieczek szkolnych

Regulamin- procedura dotycząca uzyskania karty rowerowej

Regulamin przyznawania tytułu „Złotego absolwenta roku”

Regulamin przyznawania tytułu „Sportowca roku”