Regulaminy

Zarządzenie nr 3 w sprawie Regulaminu pracy i regulamin pracy

Regulamin korzystania z usługi Microsoft Office 365 dla Edukacji

Zarządzenie 1-2023 w sprawie Regulamin korzystania z usługi Microsoft Office 365 dla Edukacji

Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej.

Zarządzenie2-2023 w sprawie Regulamin korzystania ze służbowej poczty elektronicznej.

Regulamin wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin zajęć Szkolnego Koła Sportowego

Zarządzenie nr 18-2022 w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej.

Zarządzenie nr 21-2022 w sprawie regulaminu świetlicy i regulamin świetlicy

Zarządzenie nr 23-2022 w sprawie regulaminu oceniania zachowania

Regulamin oceniania zachowania

Regulamin biblioteki i czytelni.

Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników oraz materiałów edukacyjnych

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin turystyki i wycieczek szkolnych

Regulamin- procedura dotycząca uzyskania karty rowerowej

Regulamin przyznawania tytułu „Złotego absolwenta roku”

Regulamin przyznawania tytułu „Sportowca roku”