Regulaminy w czasie pandemii

Rok szkolny 2020/2021

Regulamin Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2   załącznik do zarządzenia 16/2020

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Regulamin stołówki szkolnej.

Regulamin przygotowania i wydawania posiłków.

Regulamin sali gimnastycznej i szatni.

Regulamin boiska sportowego.

Regulamin pracowni komputerowej.

Regulamin biblioteki.

Regulamin szatni.

Regulamin oceniania zachowania.

Regulamin oceniania zdalnego.

Zasady sprzątania ciągów komunikacyjnych.

Zasady sprzątania sal lekcyjnych.

Zasady sprzątania sali gimnastycznej.

Zasady sprzątania ciągów komunikacyjnych.

Zasady sprzątania łazienek i WC.

Zasady sprzątania i dezynfekcji stołówki szkolnej.