Regulamin szkoły

Rok szkolny 2020/2021

Regulamin Klimatycznej Szkoły Podstawowej.

Zarządzenie 21-2020 ws. organizacji realizacji zadań oświatowych SP2 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

Procedury bezpieczeństwa

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Regulamin świetlicy.

Regulamin stołówki szkolnej.

Zasady sprzątania i dezynfekcji stołówki szkolnej

Regulamin przygotowania i wydawania posiłków.

Regulamin oceniania zachowania.

Regulamin szatni.

Zasady sprzątania ciągów komunikacyjnych

Regulamin biblioteki.

Regulamin pracowni komputerowej

Zasady sprzątania sal lekcyjnych

Regulamin sali gimnastycznej

Zasady sprzątania sali gimnastycznej

Regulamin boiska sportowego

Zasady sprzątania ciągów komunikacyjnych

Zasady sprzątania łazienek i WC