Rada Rodziców

 
Numeru konta Rady Rodziców
35 1020 1390 0000 6202 0691 8736
Bank PKO BP

Rok szkolny 2022/2023

Regulamin Rady Rodziców z dn. 23.09.2022r.

Protokół ze spotkania Rady Rodziców z dn. 09.11.2022 r.

Protokół ze spotkania Rady Rodziców z dn. 12.05.2022 r.

Rok szkolny 2021/2022

Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania.

Regulamin Rady Rodziców  wrzesień 2021 r.

Protokół ze spotkania Rady Rodziców z dn. 19.10.2021 r.

Protokół ze spotkania Rady Rodziców z dn. 15.09.2021 r.

Rok szkolny 2020/2021r.

Protokół ze spotkania Rady Rodziców z dn. 07.05.2021 r.

Komentarz przedstawicieli RR uczestniczących w spotkaniu z Burmistrzem i Radnymi miasta Ustroń w dniu 11.03.2021 w sprawie utworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych.

Protokół ze spotkania Rady Rodziców z dn. 24.02.2021 r.

Protokół obrad Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w sprawie nauczania zdalnego z dnia 15 lutego 2021 r.

Wniosek RR o udzielenie  informacji publicznej  w związku z planami utworzenia w Ustroniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Odpowiedź Burmistrza Miasta Ustroń na złożony wniosek RR o udzielenie informacji publicznej w związku z planami utworzenia w Ustroniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dn. 21.01.2021 r.

List otwarty do władz miasta z dn. 28.01.2021

Protokół z zebrania Rady Rodziców 17.09.2020 r.

Rok szkolny 2019/2020.

„Bal na 100 par” – artykuł

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 05.02. 2020r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 14.11. 2019r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 11.10. 2019r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 30.09 2019r.

Propozycja skierowana do Rady Rodziców w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 r.

Kalendarium wydarzeń na rok szkolny 2019/2020

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2019/2020 – podstawa prawna.

Spotkanie Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną   z dnia 23. 09. 2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 11.09.2019r

Rok szkolny 2018/2019

Uchwała Rady Rodziców z dnia 26.03.2019 r. cz. 1

Uchwała Rady Rodziców z dnia 26.03. 2019 r. cz.2

Uchwała Rady Rodziców z dnia 26.03.2019 r. cz.3

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców – załącznik „B” do regulaminu Rady Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2017 – 2018
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 13.XI.
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25.IX i 12X.
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 18.IX.