Rada Rodziców

 

Konto Rady Rodziców:
ING BSK O/Ustroń 18 1050 1070 1000 0023 5481 1461

Poradnik Rady Rodziców. Kompetencje i zasady działania.

Rok szkolny 2020/2021.

Regulamin Rady Rodziców 17.09.2020r.

Protokół z zebrania Rady Rodziców 17.09.2020r.

Rok szkolny 2019/2020.

„Bal na 100 par” – artykuł

Protokół z Posiedzenia Rady Rodziców 05.02. 2020r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 14.11. 2019r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 11.10. 2019r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców 30.09 2019r.

Propozycja skierowana do Rady Rodziców w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 r.

Kalendarium wydarzeń na rok szkolny 2019/2020

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2019/2020 – podstawa prawna.

Spotkanie Rady Rodziców z Radą Pedagogiczną   z dnia 23. 09. 2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 11.09.2019r

Rok szkolny 2018/2019

Uchwała Rady Rodziców z dnia 26.03.2019 r. cz. 1

Uchwała Rady Rodziców z dnia 26.03. 2019 r. cz.2

Uchwała Rady Rodziców z dnia 26.03.2019 r. cz.3

Protokół z posiedzenia Rady Rodziców – załącznik „B” do regulaminu Rady Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2017 – 2018
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 13.XI.
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 25.IX i 12X.
Protokół z posiedzenia Rady Rodziców z dnia 18.IX.