Programy nauczania

 

Szkolny-zestaw-programów 2021 / 2022

Program nauczania dla I  etapu edukacji wczesnoszkolnej kl 1

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej  kl. 2-3

Program nauczania z  języka polskiego kl. 4-7

Program nauczania z  języka angielskiego kl.1

Program nauczania z języka angielskiego kl.2-3

Program nauczania z języka angielskiego kl. 4-7

Program nauczania języka niemieckiego kl. 6

Program nauczania języka niemieckiego kl. 7 – 8

Program nauczania z przyrody  kl. 4

Program nauczania z  przyrody kl.-6

Program nauczania z biologii kl.5 – 8

Program nauczania z chemii kl.7

Program nauczania z  geografii kl.5-7

Program Nauczania z fizyki kl.7

Program Nauczania z fizyki kl.7

Program nauczania z historii kl. 4-7

Program nauczania z historia kl.5-6

Program nauczania –  Wiedza o Społeczeństwie kl.8

Program nauczania z wychowania fizycznego kl. 4 – 8

Program nauczania z  plastyki kl.4-7

Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie kl. 5-6

Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie kl.5-6

Program nauczania z wychowania do życia w rodzinie kl.7

Program nauczania z matematyki kl. 4 – 8

Program nauczania z matematyki kl. 6

Program nauczania z informatyki  kl.4 – 8

Program nauczania zajęć komputerowych kl. 6

Program nauczania z religii katolickiej kl. 1-3

Program nauczania z religii katolickiej kl. 4-6

Program nauczania z religii katolickiej kl.7 – 8

Program nauczania religii ewangelickiej kl.1-8

Program nauczania z muzyki kl.4-7