Procedury – zarządzenia – raporty – ewaluacje.

Zarządzenie nr 23/2020 – ws. wprowadzenia Regulaminu dziennika elektronicznego.

Zarządzenie nr 19/20 ws. dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Zarządzenie nr  9.2/2020 zmieniające zarządzenie ws. zdalnego nauczania

Zarządzenie nr 9.1/2020 zmieniające zarządzenie ws. zdalnego nauczania.d

Zarządzenie 9/2020 ws. zdalnego nauczania

Zarządzenie  w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2019-2020 ( 18/2019)

Raport ewaluacji wewnętrznej rok szkolny 2018 – 2019

Ceremoniał szkolny

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od nauki  16 / 2018

Ewaluacja wewnętrzna –  raport rok szkolny 2017-2018

Procedura wydawania duplikatów świadectwa szkolnego legitymacji szkolne, karty rowerowej …

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania realizacji podstawy programowej (17/2017)

Strategia i procedury działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych

Procedura udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia  programów nauczania (5/2017)

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury dopuszczenia  do użytku podręczników (6/2017)

Zarządzenie w sprawie wprowadzania procedur pomocy psychologiczno – pedagogicznej (10a/2017 )

Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego