Procedury.

 

Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego obowiązująca od dnia 18 stycznia 2021 – załącznik do zarządzenia nr 4/2021.

Procedury bezpieczeństwa –  załącznik do zarządzenia 17/2020.

Załącznik nr 2 do procedury funkcjonowania szkoły – od 2 listopada 2020 r.

Procedury funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego, w przypadku realizacji zajęć w formie hybrydowej („B”) lub zdalnej („C”) załącznik do zarządzenia 21/2020