Nauczanie zdalne i hybrydowe.

 

Procedura-funkcjonowania SP2 Ustroń w czasie nauki zdalnej lub hybrydowej.

Zarządzenie 21-2020 ws. organizacji realizacji zadań oświatowych SP2 w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowanie jednostek systemu oświaty.

SYSTEM OCENIANIA PRACY ZDALNEJ UCZNIÓW W KLIMATYCZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. JERZEGO MICHEJDY W USTRONIU