Łowcy Naukowych Przygód 2016/2017

Łowcy Naukowych Przygód 2016/2017

Łowcy Naukowych Przygód – plan wszystkich zajęć

Arteterapia – harmonogram zajęć –                                                                                            WITRYNA

Język angielski – harmonogram zajęć                                                                                         WITRYNA

Język angielski – warsztaty rozwijające – harmonogram zajęć                                              WITRYNA

Matematyka – harmonogram zajęć                                                                                             WITRYNA

Matematyka – warsztaty rozwijające – harmonogram zajęć                                                   WITRYNA

Przyroda – harmonogram zajęć                                                                                                   WITRYNA

Przyroda – warsztaty rozwijające – harmonogram zajęć                                                         WITRYNA

Robotyka – harmonogram zajęć                                                                                                  WITRYNA

Socjoterapia – harmonogram zajęć                                                                                            WITRYNA

Zajęcia kompensacyjno -wyrównawcze – metoda P. Denisona                                              WITRYNA

Zajęcia logopedyczne – harmonogram zajęć                                                                              WITRYNA