KONTAKT

 

Klimatyczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jerzego Michejdy

  w Ustroniu ul. Daszyńskiego 31, 43-450 Ustroń

e-mail: sp2ustron wp.pl
tel.:  33 854 25 45 
 tel.:  33 854 35 63 

NUMERY WEWNĘTRZNE:

100 – SEKRETARIAT 1
101 – SEKRETARIAT 2
102 – PORTIERNIA
106 – PEDAGOG
107 – PIELĘGNIARKA
108 – BIBLIOTEKA
109 – PSYCHOLOG
110 – KUCHNIA
122 – ŚWIETLICA