archiwum klas 1-8

Rok szkolny 2018/2019

   18 października 2018 r. w ramach  OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2018 w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu pani Marta Jonderko z Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie przeprowadziła trzy prelekcje i trzy  warsztaty dla uczniów ósmej klasy. Hasło tegorocznego OTK brzmiało „Zaprojektuj swoją drogę edukacyjno-zawodową”.

Celem warsztatów było wsparcie uczniów w planowaniu ścieżek kariery zawodowej i pomoc w  podejmowaniu przez nich trafnych decyzji w wyborze zawodu poprzez poszerzenie  wiedzy z omawianego tematu oraz wzrost samoświadomości i autorefleksji.

Jak co roku inicjatorem i koordynatorem akcji było Stowarzyszenie Doradców Szkolnych

i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej E. Rafalska  oraz Minister Edukacji Narodowej A. Zalewska.

 

Klasa 8a rok szkolny 2018/2019

klasa 7a rok szkolny 2017/2018

Lekcje plastyki 7a

 

Klasa 8b rok szkolny 2018/2019

Klasa 7b rok szkolny 2017/2018

Lekcje plastyki w klasie 7b

Klasa 8c rok szkolny 2018/2019

 

Let’s have fun with the ozobots! Nauka programowania w języku angielskim.

 

TIK na zajęciach języka angielskiego. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty nie musi być nudne 🙂 Klasa 8c w akcji!

Oddział dwujęzyczny w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Klasa dwujęzyczna powstała w roku szkolnym 2017/2018 po uprzednim przeprowadzeniu testu kompetencji językowych . Do testu mógł przystąpić każdy uczeń klasy szóstej. Sprawdzian znajomości języka angielskiego zawierał: test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie
ze zrozumieniem oraz słuchanie ze zrozumieniem – zakres zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.
Spośród wszystkich chętnych wyłoniono 26 uczniów, którzy uzyskali na teście wynik minimum
85 procent i utworzono oddział dwujęzyczny.
Klasa dwujęzyczna to klasa, w której w nauczaniu posługujemy się dwoma językami: ojczystym
i językiem obcym (język angielski).
W tejże klasie historia i plastyka są przedmiotami prowadzonymi zarówno w języku angielskim, jak i polskim przez wysoce wykwalifikowaną kadrę.
Sam zaś język angielski, jako język wiodący, prowadzony jest w dwóch trzynastoosobowych grupach. Każda grupa ma 5 godzin zajęć języka tygodniowo.
Prócz tego – zgodnie z ramowym planem nauczania dla klasy VII szkoły podstawowej – uczniowie mają obowiązkowo lekcje drugiego języka – język niemiecki lub francuski (w wymiarze 2 godzin tygodniowo).
Istotnym faktem jest to, iż nasza szkoła jest jedyną w powiecie cieszyńskim z oddziałem dwujęzycznym.

Beata Luber, wychowawca klasy 7 c

 

 

„To co tygryski z 7c lubią najbardziej – lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”

Klasa 7c rok szkolny 2017/2018

Lekcje plastyki 7c