Jadłospis

 Rok szkolny 2020/2021

Zgłaszanie nieobecności na obiadach.

 
 Z powodu awarii sieci telefonicznej do kuchni proszę o zgłaszanie nieobecności uczniów na obiadach przez dziennik elektroniczny do godz. 8.00. Rodzice pierwszoklasistów którzy mają problemy z logowaniem na dziennik mogą zgłosić nieobecność telefonicznie do sekretariatu od godz. 7.40 do 8.10.