Trochę historii

Historia szkoły

Hymn Dwójki.

Patron szkoły: JERZY MICHEJDA (1860 – 1928)

230 lat historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Ważne wydarzenia z życia szkoły:

1787r.                            

Ustrońscy ewangelicy obok domu modlitwy wybudowali                                                       drewnianą, jednoklasową szkołę.

15.09.1976r.                  

Otwarcie nowej szkoły.

23.04.1983r.

Wręczenie szkole sztandaru.

18.04.1984r.                  

Pierwsze obchody święta patrona szkoły, Jerzego Michejdy.

17.10.1987r.                  

Uroczystości z okazji 200-lecia szkoły,

Nadanie tytułu zasłużonego absolwenta prof. J. Szczepańskiemu.

21.09.1992r.                  

Oddanie do użytku nowej, dobudowanej części budynku szkoły.

07.06.1994r.                  

Podpisanie aktu partnerstwa ze szkołą w Dobrej (Republika Czeska)

01.10.1995r.                  

Obchody pierwszego „Święta Szkoły” podczas którego pasowano uczniów klas pierwszych.

01.09.1999r.  

 W związku z reformą szkolnictwa w budynku szkoły powstają dwie „Dwójki” – SP-2 i G-2

17.11.2001r.

 Obchody Srebrnego Jubileuszu

10.10.2003r.  

Nadanie szkole certyfikatu „Szkoła z klasą„

Najnowsza historia szkoły

Jerzy Michejda – artykuł z Gazety Ewangelickiej online nr 1 z 2005r.