„EDU MX” – rozwijanie myślenia komputacyjnego.

Innowacja realizowana jest w klasach:

2a – nauczycielka Grażyna Pilch

3a – nauczycielka Aleksandra Wrońska

Pozostałe  oddziały edukacji wczesnoszkolnej – nauczycielka Kinga Ludorowska

 

 

 

Podsumowanie pilotażowego programu programowania – poznaliśmy wyróżnionych

W czwartek, 28 września br. 32 nauczycieli oraz dyrektorów szkół odebrało wyróżnienia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej za innowację pedagogiczną przeprowadzoną w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła w Pilotażu Programowania.

Chęć udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej
w oparciu o innowacje pedagogiczne zgłosiło w ubiegłym roku ponad 2000 szkół.

Głównym celem Programu MEN było wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należało opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Efektem pracy szkoły było również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej.

Wojewódzcy koordynatorzy ds. innowacji w edukacji, rekomendowali do wyboru
ok. 160 szkół, z każdego województwa. Komisja ekspertów wybrała z nich 16 szkół –  jedną z każdego z województw.

Wyróżnieni autorzy innowacji odebrali również gratulacje od obecnych na uroczystości kuratorów oświaty ze swoich województw.

Lista wyróżnionych szkół:

 1. województwo dolnośląskie

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy

 1. województwo opolskie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu

 1. województwo wielkopolskie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu

 1. województwo małopolskie

Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 1. województwo podlaskie

Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

 1. województwo zachodniopomorskie

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim

 1. województwo kujawsko-pomorskie

Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 

 1. województwo mazowieckie

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

 1. województwo podkarpackie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika w Ustrzykach Dolnych

 1. województwo warmińsko-mazurskie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

 1. województwo łódzkie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Pabianicach

 1. województwo pomorskie

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Przywidzu

 1. województwo śląskie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Michejdy w Ustroniu

 1. województwo lubelskie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kraśniku

 1. województwo świętokrzyskie

Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi im. Szarych Szeregów
w Starachowicach

 1. województwo lubuskie

Gimnazjum w Zespole Szkół w Bogdańcu

 

ROK SZKOLNY  2016/2017

Lekcja w klasie 1a

 

Lekcja w klasie 2a

Lekcja w klasie 3a